ضربه – تکان آسمان ایران بوئینگ آمریکا

ضربه – تکان: آسمان ایران بوئینگ آمریکا قرارداد خطوط هوایی تحریم ایران اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز عکس خبری آتش، منزل مسکونی قدیمی را خاکستر کرد

ساعت ۱۶:۴۵عصر دیروز، دوشنبه، یک منزل مسکونی دو طبقه قدیمی در خیابان 17 شهریور، خیابان طیب، کوچه خیرالهی آتش گرفت و به شدت تخریب شد.

آتش، منزل مسکونی قدیمی را خاکستر کرد

آتش، منزل مسکونی قدیمی را خاکستر کرد

عبارات مهم : دوشنبه

ساعت ۱۶:۴۵عصر دیروز، دوشنبه، یک منزل مسکونی دو طبقه قدیمی در خیابان 17 شهریور، خیابان طیب، کوچه خیرالهی آتش گرفت و به شدت تخریب شد.

آتش، منزل مسکونی قدیمی را خاکستر کرد

ساعت ۱۶:۴۵عصر دیروز، دوشنبه، یک منزل مسکونی دو طبقه قدیمی در خیابان 17 شهریور، خیابان طیب، کوچه خیرالهی آتش گرفت و به شدت تخریب شد.

آتش، منزل مسکونی قدیمی را خاکستر کرد

خبرانلاین

واژه های کلیدی: دوشنبه | خیابان | دوشنبه | منزل مسکونی | عکس خبری

آتش، منزل مسکونی قدیمی را خاکستر کرد

آتش، منزل مسکونی قدیمی را خاکستر کرد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs