ضربه – تکان آسمان ایران بوئینگ آمریکا

ضربه – تکان: آسمان ایران بوئینگ آمریکا قرارداد خطوط هوایی تحریم ایران اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی بازگشت ساعت و محدوده طرح ترافیک به حالت عادی ، لغو طرح زوج و فرد از در منازل در روز پنجشنبه

معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از لغو طرح زوج و فرد از درب منازل و بازگشت ساعت و محدوده اجرای طرح ترافیک به حالت عادی در روز پنجشنبه

بازگشت ساعت و محدوده طرح ترافیک به حالت عادی ، لغو طرح زوج و فرد از در منازل در روز پنجشنبه

لغو طرح زوج و فرد از در منازل در روز پنجشنبه/ بازگشت ساعت و محدوده طرح ترافیک به حالت عادی

عبارات مهم : بازگشت

معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از لغو طرح زوج و فرد از درب منازل و بازگشت ساعت و محدوده اجرای طرح ترافیک به حالت عادی در روز پنجشنبه خبر داد.

محسن پورسید آقایی در حاشیه جلسه اضطراری مدیریت بحران در گفتگو با ایسنا راجع به نحوه اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در روز پنجشنبه اظهار کرد: با توجه با تعطیل شدن روز پنجشنبه و با هماهنگی های انجام شده است با استانداری تهران، طرح ترافیک و زوج و فرد به حالت عادی خود در روزهای پنجشبنه برگشته و طرح زوج و فرد از درب منازل که پیش تر اعلام شده است بود، ملغی شد.

بازگشت ساعت و محدوده طرح ترافیک به حالت عادی ، لغو طرح زوج و فرد از در منازل در روز پنجشنبه

وی اضافه کرد: بر این اساس طرح ترافیک در روز پنجشنبه از ساعت 6:30 در محدوده خود شروع شده است و تا ساعت 13:30 ادامه خواهد داشت.

وی در عین حال توصیه کرد شهروندان از ناوگان حمل نقل عمومی استفاده کنند.

معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از لغو طرح زوج و فرد از درب منازل و بازگشت ساعت و محدوده اجرای طرح ترافیک به حالت عادی در روز پنجشنبه

واژه های کلیدی: بازگشت | ترافیک | ترافیک | پنجشنبه | اجرای طرح | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs